Nyheder-Møder-Foredrag & Kursus

Generalforsamling


Medlemmer og inviterede gæster indkaldes hermed til Lolland-Falsters Biavlerforenings Generalforsamling onsdag 19.2.2020, kl. 19, på Sofie Rifbjerg Efterskole, Brarupvej 4, Øster Kippinge, 4840 Nørre Alslev.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Valg af referent.


3. Valg af 2 stemmetællere.


4. Formandens beretning.


5. Gennemgang af regnskab.


6. Indkomne forslag:

a) Retningslinjer for deltagelse i festivaller mv

b) Retningslinjer for skolebigården


7. Valg til bestyrelse:

På valg:

Michelle Radley Hansen (modtager genvalg),

Martin Jørgensen (modtager genvalg),

Poul Mortensen (modtager ikke genvalg)


8. Valg af suppleant til bestyrelsen: Kurt Jensen, Ejvin Pedersen


9. Valg af revisor: På valg: Klaus Jensen


10. Valg af revisorsuppleant.


11. Eventuelt. Efter generalforsamlingens formelle del, åbnes dørene (ca. kl. 20:30) for alle biavlsinteresserede: Bo Brebøl fra Danmarks Biavler- forenings bestyrelse fortæller om de seneste udviklinger på honning- markedet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og deltage i debatten.


 


Copyright © All Rights Reserved